Vi på Industriutrustning vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Industriutrustning i Sverige AB , med org. nr 556941 – 3940 (i denna policy kallat ”Industriutrustning”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Industriutrustning tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid kontakt med Industriutrustning, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Industriutrustnings ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning. Vår webbplatsadress är: https://www.industriutrustning.se

Vilka personuppgifter vi samlar in & varför vi samlar in dem

Industriutrustning samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp, använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför och saluför våra produkter. Vi samlar in informationen för att kunna hantera beställningar, köp, tillhandahålla & hantera ditt konto. Även för att lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden.

  • Kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress, organisationsnummer, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
  • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades eller ändras.
  • Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.
  • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.
  • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
  • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
  • Användargenererade data om din interaktion med Industriutrustnings webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit i.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Industriutrustning kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Den information som vi erhållit från er finns endast tillgänglig för personal hos Industriutrustning AB. Information finns bara tillgänglig när de krävs för att vi ska kunna uppfylla lagstiftning

Hur hanterar vi din kundinformation och data?

Vi hanterar alltid din information och data konfidentiellt & med största sekretess. Ingen information utlämnas utan ditt medgivande. Vi använder oss av modern teknik med brandväggar, virusskydd & krypterar hanteringen för att skydda mot intrång av olika slag. 

Du kan välja att neka den här webbplatsen tillstånd att samla in och analysera information om dina handlingar här. Genom att göra så kommer du skydda din integritet, men kommer även hindra ägaren att lära från dina handlingar och därigenom skapa en bättre upplevelse för dig och andra användare.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller om du vill ha mer information kontakta oss. Kontakta kundservice genom att maila oss på info@industriutrustning.se.