Vikter

Visar alla 2 resultat

Här säljer vi Kalibreringsvikter. Vikterna finns som olika klassifiseringar & utförande.
Kalibreringsvikterna gör det enkelt för dig att göra en egenkontroll av dina vågar enligt OIML R111.

Våra vikter är tillverkade av rostfritt stål eller av lackerat gjutjärn. Vikterna kommer i olika klasser från E1 till M3 och kan beställas med eller utan kalibreringsbevis,
kräver du ett kalibreringsbevis till dina vikter eller har frågor om andra klasser kontakta oss!

Klasser av noggrannhet:

  • E1 Kalibreringsvikter för kunder som kräver hög grad av noggrannhet för de mest krävande applikationerna. För vågar med hög upplösning, d > 1.000.000. Rekommenderas endast med DAkkS kalibrerings­certifikat.
  • E2 Kalibreringsvikter för analytiska vågar med hög upplösning i verifikations­klass I ≥ 100 000 e
  • F1 Kalibreringsvikter för analysvågar / precisions­vågar för verifikationsklass I / II ≤ 100.000 e
  • F2 Kalibreringsvikter för precisions­vågar av verifikationsklass II, ≤ 30.000 e
  • M1 Kalibreringsvikter för industriella och kommersiella vågar av verifikationsklass III ≤ 10.000 e

Läs mer

70.00 kr1,120.00 kr exkl. moms

SKU: WAM1

Kontrollvikter i rostfritt stål.

620.00 kr3,300.00 kr exkl. moms

SKU: WM1VK

Kontrollvikter i gjutjärn.


Varför bör ni välja Oiml classificerade Vikter?

Den internationella organisationen för juridisk metrologi har upprättat precisionsklasser för vikter, även i relation till maximalt tillåtna fel. Felet är skillnaden i viktens faktiska värde från dess nominellt värde, därför är det maximalt tillåtna felet det maximala felet som varje vikt i varje klass får ha.

Enligt OIMLs kriterier för att korrekt justera, kontrollera eller verifiera ett vägningsinstrument. Bör man använda vikter vars fel är mindre än 1/3 av den faktiska delningen (d) eller verifieringsdelningen (e) av instrumentet som testas.

Den högsta klassen (den med det lägsta maximala tillåtna felet) är E1-klassen, den lägsta klassen (en med det högsta maximala tillåtna felet är M3-klassen).

E1-vikter är de dyraste och används därför ofta som referensvikter för kalibrering av vikter, även klass E2-vikter används som referensvikter för kalibrering av vikter.

Noggrannhetsklasser för Kalibreringsvikter

Här kan du hitta varje klass definierad av OIML och deras maximalt tillåtna felmarginal:
Nominella
Värdet av vikterna
± δm /mg
E1 E2 F1 F2 M1 M1-2 M2 M2-3 M3
5000kg 25 000 80 000 250 000 500 000 800 000 1 600 000 2 500 000
2000kg 10 000 30 000 100 000 200 000 300 000 600 000 1 000 000
1000kg 1 600 5 000 16 000 50 000 100 000 160 000 300 000 500 000
500kg 800 2 500 8 000 25 000 50 000 80 000 160 000 250 000
200kg 300 1 000 3 000 10 000 20 000 30 000 60 000 100 000
100kg 160 500 1 600 5 000 10 000 16 000 30 000 50 000
50kg 25 80 250 800 2 500 5 000 8 000 16 000 25 000
20kg 10 30 100 300 1 000 3 000 10 000
10kg 5,0 16 50 160 500 1 600 5 000
5kg 2,5 8,0 25 80 250 800 2 500
2kg 1,0 3,0 10 30 100 300 1 000
1kg 0,5 1,6 5,0 16 50 160 500
500g 0,25 0,8 2,5 8,0 25 80 250
200g 0,10 0,3 1,0 3,0 10 30 100
100g 0,05 0,16 0,5 1,6 5,0 16 50
50g 0,03 0,10 0,3 1,0 3,0 10 30
20g 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5 8,0 25
10g 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0 6,0 20
5g 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6 5,0 16
2g 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4,0 12
1g 0,010 0,03 0,10 0,3 1,0 3,0 10
500mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5
200mg 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0
100mg 0,005 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6
50mg 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4
20mg 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3
10mg 0,003 0,008 0,025 0,080 0,25
5mg 0,003 0,006 0,020 0,060 0,20
2mg 0,003 0,006 0,020 0,060 0,20
1mg 0,003 0,006 0,020 0,060 0,20

Har du frågor angående vårt sortiment av kalibreringsvikter? Kontakta gärna oss!