Motorvibratorer

I denna kategori hittar du vårt breda sortiment av motorvibratorer.

De är lämpliga för användning med växelriktare (frekvensomriktare) och har en centrifugalkraft som sträcker sig från 20 till 26 000 kg, justerbar på varje enskild modell.

Motorvibrator består av en elmotor inrymd i ett robust hölje, med excentriska vikter monterade på båda axeländarna.

Läs mer


Undvik Materialstopp

MVE Elektriska externa motovibratorer kan användas som flödeshjälpmedel, på trattar eller silos för att förbättra materialutsläppet, eller som drivningar på vibrerande maskiner för flera ändamål såsom transport, siktning, dimensionering eller kompaktering i en mängd olika industrier. När MVE är påslagen åstadkommes en sinusformad centrifugalkraft genom rotation av de excentriska vikterna. Med endast en MVE monterad på en vibrerande maskin tillhandahålls en roterande kraft som resulterar i en cirkulär rörelse av maskinen. Två motroterande MVE monterade parallellt på samma maskin ger en linjär kraft som resulterar i en linjär rörelse av maskinen. Kravet på cirkulär eller linjär rörelse beror på applikationen.

Skall man använda motorvibrator eller tryckluftsvibrator

Elektriska motorvibratorer har flera fördelar jämfört med en tryckluftsvibratorer. De kräver mindre underhåll & de levererar ett mer effektivt resultat utan krav på viloläge. En motorvibrator har även en lägre energiförbrukning jämfört med tryckluftsvibrator. Det är också tekniskt enklare att använda en elektrisk vibrator & ekonomiskt billigare.