Paddelvakt

Exakta & pålitliga nivåindikatörer för pulverformiga & granulära material

ILT paddelvakter är utformade för nivåövervakning av fack, tratt eller silo med hjälp av den roterande paddeln.
När materialnivån når mätplattan blockeras rotationen. Det resulterande reaktionsmomentet aktiverar en signal till gränslägesbrytaren som stoppar motorn.
Så snart materialnivån sjunker under paddelradie drar en fjäder motorn tillbaka till sitt arbetsläge, strömbrytaren återgår till läget av och motorn startar.
Dessa paddelvakterna är IP65 klassade.

Har du frågor angående vårt sortiment av paddelvakter? Kontakta gärna oss!